Zie bijgevoegd verslag in Dagblad van het Noorden 13 juni 2022